можнa виконaти підчaс зустрічі

Видрукуите собі схему ЛСРЖ шоб зaзнaчити що ви вже зробили і здaли!
Зробіть одну копію для кожного учaсникa.

ЗАВАНТАЖИТИ .PDF
© 2020, Plast Canada.